TCM training and management consulting

Főlap/Main page     Könyv ismertető     Tartalomjegyzék     Megrendelés     Vélemények     Letöltés/Download     Tréning és tanácsadás/Training and Consulting

Total Creative Management
TOTAL CREATIVE MANAGEMENT
TRÉNING ÉS TANÁCSADÁS
TRAINING AND MANAGEMENT CONSULTING
high-tech management

Tudásátadás -------- Transfer of knowledge

1. Tréningek, oktatások
Speciális és hagyományos szellemi technológia alkalmazások:
 • új alkalmazottak indító képességfejlesztése (mérnök óvoda),
 • cél-eredmény-feladat-végrehajtás típusú oktatások,
 • az alkalmazottak célirányos kreativitásfejlesztése,
 • vállalati kreativátor képzés.
1. Trainings and lectures
Special new and old style mind technology application:
 • Mind capability development for new employment (engineers kindergarden training),
 • Type of "Target-Result-Task-Execution" trainings,
 • Goal oriented creativity development for employment,
 • Training for company creativators.
2. Szellemi technológiák kifejlesztése
Know-how készítés:
 • a saját módszerkifejlesztések standardizálása,
 • a tudásátadás és alkalmazás hatékonyságának növelése,
 • kreativitási képességfejlesztési módszertanok.
2. Development of Mind Technologies
Know-how development:
 • Standardization of method development,
 • Efficiency improvement of knowledge application and trainings,
 • Methodologies for creativity development.
3. Tudásközpont-fejlesztés
Módszertani dokumentációk készítése:
 • hagyományos módszerek szabványosított eljárásai,
 • új szellemi technológiák szabványosított eljárásai,
 • oktató anyagok készítése,
 • a tudásátadás hatékonyságának növelése (Know and Do technológia).
3. Development of Knowledge Center
Description of methods and procedures:
 • Standardization of old style methods,
 • Standardization of procedures of new mind technologies,
 • Development of training materials,
 • Development of efficiency of trainings (Know and Do technology).

Tanácsadás -------- Management Consulting

1. Hagyományos megoldások
Totál Kreatív Menedzsment bevezetés:
 • Kreativitásirányítás,
 • értékirányítás,
 • fejlődésirányítás.
1. Standard solutions
Implementation of Total Creative Management:
 • Creativity Management,
 • Value Management,
 • Evolution management.
2. Express megoldások
1-3 héten belüli eredmények:
 • Szervezeti egység hatékonyság növelés,
 • termék vagy folyamat vagy szervezet értéknövelése,
 • termék-, szolgáltatás-, vezetés-, rendszerfejlesztés,
 • új termék/szolgáltatás típusok kitalálása.
2. Express solutions
Results within 1-3 weeks:
 • Efficiency improvement of organization,
 • Value improvement of products or process or organizations,
 • System development for products or services and management,
 • New type development of recent products.
3. Tudati technológiák a vállalat fejlődéséért
Módszerek és alkalmazások fejlesztése:
 • Szellemi technológia menedzsment kialakítása,
 • eredmény-orientált kreativitásfejlesztés,
 • alkotás, feltalálás, kutatás-fejlesztés eredményesség növelés.
 • teamek irányítása.
3. Mind technologies for company improvement
Development of methods and application:
 • Development of mind technology management,
 • Result oriented creativity development,
 • Efficiency improvement of research and development or creation and invention,
 • team works.

Vállaljuk:
A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

Fehér Ottó kreativátor
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feher@tcm.hu
Copyright ©2013-2018 Fehér Ottó, Minden jog fenntartva
Kiadás: 2013. november 3.
13. változtatás: 2018. január 17.

Flag Counter